Snabb och kunnig hjälp med värmekabel

//Snabb och kunnig hjälp med värmekabel

Snabb och kunnig hjälp med värmekabel

En värmekabel är en elkabel som avger värme då den spänningsätts. Användningsområden för värmekablar är ett flertal. För privatpersoner torde det vanligaste vara golvvärme. Det fungerar också att använda värmekabel till utomhusytor som ska hållas frostfria vintertid. I samhället används värmekablar på många ställen. I vattenrör kan värmekablar monteras, antingen på insidan eller utsidan, för att förhindra att vattnet fryser. Markytor som trottoarer och annat kan prepareras med värmekabel för minskad halkrisk och för att spara kostnader för snöröjning.

Industriellt finns en mängd applikationer. Vid skador vintertid då tjältining behövs kan värmekabel användas. Den är också användbar vid gjutning vintertid, då den kan användas vid betonghärdning.

 

Vad kan leda till att en värmekabel slutar att fungera?

Liksom med alla andra material och alla andra saker fungerar en värmekabel inte till tidens ände. Förutom långvarig användning kan diverse händelser leda till att den slutar fungera. Det kan exempelvis handla om en klämskada eller en borrskada. Då det gäller kabel i golvvärme eller vattenrör är det vanligt att kabeln skadas då renovering sker utan att hänsyn tas till dess läge. Detta undviks enklast genom en termografering, då man med värmekamera bestämmer dess läge.

Åtgärder då en skada uppstått

Det är en vanlig missuppfattning att en skadad värmekabel inte kan repareras, utan måste bytas. Detta stämmer inte. Vid felsökning av värmekabel Stockholm kan man få hjälp att lokalisera och åtgärda skada. Ett bra företag som har kompetens om olika tillverkares produkter bör kontaktas. Det är även en mycket bra åtgärd att kontakta yrkesfolk innan exempelvis håltagning i golv sker, för att undvika onödiga skador och därmed kostnader. Tänk också på att din värmekabel behöver service emellanåt! Det är också värt att kontrollera om ditt försäkringsbolag har kontakt/avtal med en sådan firma, så du kan hålla nere dina kostnader. Reparera är oftast bättre och billigare än att köpa nytt!

By | 2019-05-20T11:56:41+00:00 May 20th, 2019|teknik|Comments Off on Snabb och kunnig hjälp med värmekabel

About the Author: