Värmepump

Vilken typ av värmepump ska man ha i Stockholm?

Vilken typ av värmepump ska man ha i Stockholm?

editorial

I Sverige måste vi värma upp våra hus under en stor del av året. För att slippa lägga merparten av hushållets budget på uppvärmningskostnader gäller det att därför hitta ett så billigt och effektivt värmesystem som möjligt. Men viktigt är också att tänka miljövänligt och hållbart. Därför passar någon typ av värmepump bra eftersom den uppfyller alla dessa önskemål. 

En värmepump räknas som en grön energikälla eftersom den tar tillvara på den solenergi som har lagrats i miljön runt fastigheten och omvandlar den till värme. Det finns solenergi både i jorden, berggrunden, vattnet och luften. Även om en värmepump drivs med el är den väldigt ekonomisk och man kan göra stora besparingar. Framförallt om man byter från olja eller direktverkande el, men också fjärrvärme.

 

Värmepump

 

Värmepump för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Det finns flera olika slags värmepumpar, som exempelvis bergvärmepump, luftvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepump med flera. Vilken värmepump som fungerar beror på var man bor, hur stor tomt man har, och hur omgivningen runt huset ser ut. I Stockholm till exempel där det finns gott om berggrund och granit i marken fungerar ofta en bergvärmepump bra. Den påverkas inte alls av de kalla årstiderna och kan effektivt även värme upp stora flerbostadshus. Men även en luftvärmepump kan fungera bra i Stockholm. 

Det är svårt att själv räkna ut vilken typ och storlek av värmepump man behöver. Men vänder man sig till ett företag som är specialiserat på olika typer av värmepumpar, som exempelvis värmepumpistockholm.nu, tar de kostnadsfritt fram olika förslag. De tittar på hur stort behov av värme och varmvatten hushållet eller fastigheten har och hittar sedan den eller de värmepumpar som klarar att göra jobbet. Inte sällan finns det flera olika modeller som passar. Då får man överväga för- och nackdelar för att komma fram till ett så bra beslut som möjligt.