förskola svedala

Viktiga år för barnet i förskolan i Svedala

Viktiga år för barnet i förskolan i Svedala

Alla föräldrar kan nog skriva under på att det är någonting alldeles speciellt att få barn. Ögonblicket i samband med födseln är någonting unikt och nästan obeskrivligt i alla föräldrars liv. Kommande period efter födseln, ofta ett eller par år, kantas av föräldraledighet. 

Det är såklart mysigt att vara hemma med sitt barn. Men det kan också vara krävande, långtråkigt och enformigt. Föräldrar som inte tycker det är skönt när barnet slutligen börjar på förskola ljuger mest sannolikt.  

Vårt samhälle hade aldrig fungerat om det inte funnits förskolor för våra barn. Dels för att det inte är ekonomiskt hållbart för föräldrar att vara hemma på heltid med sina barn till dess att de börjar den “riktiga” skolan. Dagarna för föräldraledighet räcker inte till, så därför hade du behövt lämna ditt jobb och vara hemma utan inkomst. Såklart helt och hållet ohållbart för alla föräldrar som inte är ekonomiskt oberoende. 

Den generaliserade andre 

Förskolan är också en nödvändig institution i barnets socialiseringsprocess. När barnet börjar förskolan är dess enda referensram för hur världen fungerar det som den har sett och lärt sig tillsammans med sina föräldrar. Då barnet därför sätts i en grupp tillsammans med andra vuxna, och framför allt andra barn, vidgas vyerna totalt. 

Inom sociologin brukar man kalla det här steget för “den generaliserade andre”. När barnet blir en del av samhället på ett annat sätt än vad det har möjlighet att bli i det egna hemmet. Åren i förskolan är otroligt viktiga år som formar barnet till den människa som det kommer att växa upp att bli.  

Därför ska du såklart inte lämna valet till slumpen när du väljer förskola till barnet. Det sägs att det finns en väldigt bra förskola i Svedala. Ett hett tips när du ska placera ditt barn inför denna grundläggande period. Läs mer här: http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/.