ekonomisk förvaltning

Vad betyder ekonomisk förvaltning?

Vad betyder ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning utförs för bostadsrättsföreningar och hanterar alla ekonomiska frågor i en förening. En del bostadsrättsföreningar anlitar både en ekonomisk och en teknisk förvaltare, andra väljer att endast arbeta med en ekonomisk. Ett av de första kraven för att anlita en förvaltare är finansiellt. Bostadsrättsföreningen bör ha tillräckligt med pengar för att kunna anlita en sådan. En viktig faktor som också spelar roll är föreningens storlek. Större föreningar behöver oftast ha hjälp utav en ekonomisk förvaltare medans mindre i vissa fall kan klara sig utan.

 

Arbetsuppgifter och omfattning

I ekonomisk förvaltning ingår bland annat löpande redovisning och budgetering samt finansiella prognoser och årlig planering. En del av arbetsuppgifterna är att föreslå och genomföra förbättringar av fastighetsskötseln. Bokföring är en annan viktig uppgift och den måste skötas enligt gällande lagar. Om föreningens redovisning inte följer lagramarna riskerar den att beläggas med böter.   

De grundläggande uppgifterna för en ekonomisk förvaltare är bland annat att skicka in en årlig inkomst- och fastighetsdeklaration men även att deklarera moms i rätt tid. Årsredovisningen ska sammanställas och presenteras för alla intressenter (både interna och externa).  

 

 

Känn dig trygg med en förvaltare

En duktig förvaltare arbetar med att få ordning på alla ekonomiska processer och pappersarbetet i föreningen. Grundarbetet delas på två delar, nämligen budgetering och planering. Båda är viktiga för de boende och är de gjorda på rätt sätt blir resultatet en välskött förening med många genomförda förbättringar som höjer levnadsstandarden. Effektiv ekonomisk förvaltning leder till ökad trivsel för alla som bor i en bostadsrättsförening. En välskött ekonomi höjer värdet på varje fastighet och skapar trygghet.

Ett hett tips är att anlita en professionell ekonomisk förvaltare som sköter alla uppgifter i enlighet med rådande regler och krav. En ekonomisk förvaltning i Stockholm skiljer sig inte från en i Göteborg eller Kiruna. Samma uppgifter ingår och kompetenskraven är detsamma.