tantramassage göteborg

Tantramassage i Göteborg som kan frigöra din potential

Tantramassage i Göteborg som kan frigöra din potential

Vilket potential bär du på som du inte ens känner till? Det är förstås en fråga som är omöjlig att svara på – utan att faktiskt börja utforska vad man är kapabel till och vilka gåvor som man härbärgerar. 

En klok startpunkt är att börja gräva där du står. Vad är du nyfiken på här i livet och vad tycker du är kul? Gör helt enkelt mer av det! På så sätt börjar du utforska den där frågan som detta inlägg började med.

Frigörande beröring

När du har kommit en bit på din resa kommer du snart att märka att det krävs en allt större ansträngning för att ta dig framåt. För ju längre din resa tar dig desto mer okänd och svårtillgänglig blir terrängen.

Till slut kommer du att ställas inför det där som vi alla fruktar men som även är det som vi växer mest av: Att konfrontera vår rädsla.

Vilka rädslor som du bär på är helt unikt för dig, även om det många gånger finns några gemensamma nämnare. 

Ofta handlar det om att inte våga leva ut sin personlighet av rädslan för att bli dömd. Att man inte tror att folk kommer att acceptera en för den man är, vad det nu än är man är.

Det enda sätter framåt är dessvärre att våga göra allt det där som du är rädd för. Visst finns det saker som kan lätta på hämningarna och göra att du vågar ta för dig mer av livet. Till exempel genom att prova på tantramassage Göteborg.

För beröring kan inte bara frigöra faktiska gifter som sitter fastlåsta i din kropp, massage kan även släppa loss mentala och själsliga gifter som håller dig fången i negativa tanke- och handlingsmönster. Det enda sättet att leva är att våga leva. Bli hjälten i din egen berättelse!