Konsten att välja förskola

//Konsten att välja förskola

Konsten att välja förskola

Att välja sin förskola – och några år senare välja skola – är för många ett val som kräver mycket efterforskning. Det är dels en fråga om närheten till föräldrarnas jobb och placeringen av förskolan/skolan i förhållande till hemmet. Det är också en fråga om skolans inriktning och pedagogik. Ett annat val att ta ställning till är om man ska välja kommunal alternativt fristående förskola och/eller skola. Sedan finns det alla personliga orsaker till val man gör.

 

Olika pedagogiker

Valet till skolan inför höstintaget görs under våren samma år. Man bör söka mer än ett alternativ till skola, ifall det inte finns plats på det önskade förstahandsvalet. Kommunen vill kunna erbjuda en förstklassig utbildning där barnens utveckling och lärande alltid är centralt oavsett vilken skola man väljer.

I Svedala kommun finns 13 kommunala och 7 fristående förskolor. De finns i orterna Bara, Holmeja, Klågerup, Skabersjöby, Borringe och Svedala tätort. Bland dessa förskolor finns olika pedagogiker representerade, t ex montessori och Reggio emilia. Det finns också olika former såsom föräldrakooperativ och personalkooperativ.

I ur och skur”

I Svedala kommun finns 8 kommunala skolor. Det finns endast en skola i Svedala som är fristående och det är en så kallad “i ur och skur” skola. Detta är en pedagogik där pedagogerna har fått en speciell utbildning via Friluftsfrämjandet och där man bedriver en del av utbildningen ute i naturen. Detta har visat sig ge bra effekter för barnets hälsa och inlärning.

Barnet som får chansen att vara ute mycket i naturen får en förbättrad motorik, men även förbättrad minnesförmåga. Utevistelsen reducerar också stress och har en läkande kraft. Barnet får med sig en bra syn på praktiskt miljöarbete då pedagogerna involverar barnet i källsortering, kompostering och att tänka klimatsmart. Pedagogiken innebär också att pedagogerna bygger vidare på det som barnet visar intresse för, så kallat medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

By | 2019-05-15T13:55:29+00:00 May 15th, 2019|skola svedala|Comments Off on Konsten att välja förskola

About the Author: