Bergsprängning

Vad är bergsprängning?

Vad är bergsprängning?

Bergsprängning är en metod som används för att spräcka berg med hjälp av sprängämnen. Det går till så att man borrar i berg och sedan använder olika sprängämnen för att spräcka eller dela berget. Att utföra bergsprängning har blivit allt vanligare i större städer för att kunna bygga hus. Ibland är en mark helt enkelt alldeles för dålig för att kunna arbeta med. När det kommer till att bygga hus är det viktigt att grunden är stabil och då kan bergsprängning hjälpa till att göra marken mer stabil på ett smidigt och relativt snabbt sätt.

 

 

Säkerheten kommer först vid bergsprängning 

När det kommer till bergsprängning är det viktigt att detta utförts av en professionell firma. Det krävs stor kunskap och erfarenhet för att kunna utföra bergsprängning på ett säkert sätt. Det är alltså inget du som privatperson kan göra själv. Om en bergsprängning blir utförd på ett korrekt sätt påverkar det inte den närliggande miljön. Det eftersom firman som utför sprängningen har gör en undersökning av området både innan och efter sprängningen. 

 

Om du är i behov av bergsprängning kan du kontakta http://gnestabergbyggare.se/. Det är en firma som har mångårig erfarenhet inom industrin och tar hänsyn till miljön. De har erfarenhet av många olika typer av bergsprängningar och sätter alltid säkerheten först. 

 

Olika sätt att utföra bergsprängning 

Det finns olika sorters bergsprängningar beroende på behov. Det finns bland annat bergsprängningar under vatten, under jord, bergsprängning för att bygga vägar och bygga hus. Hur sprängningen går till beror helt enkelt på vad förutsättningarna är. Efter en bergsprängning måste man självklart säkra berget och detta görs genom bergförstärkning. Det finns olika sätt att göra detta på. Ett sätt är att näta in bergväggar i ett metallnät för att göra området säkert. Det finns också skotning där delar av berget plockas bort för att göra det säkrare. Om det inte fungerar att skrota bort stenarna går det också att borra in dem ordentligt i berget.