entresolplan

Skapa din drömlagring med ett entresolplan

Skapa din drömlagring med ett entresolplan

På ett lager är det själva arbetet med att ta ner och sätta upp material på hyllor som oftast tar längst tid. Det är också tidskrävande att ha en god kontroll över vad som finns, hur mycket som finns av respektive produkt samt var det finns på lagret. Därför pågår det ständigt en optimering där lagren försöker hitta ett sätt att göra saker så snabbt och enkelt som möjligt. En av alla åtgärder kan vara att skapa en eller flera entresolplan för att få en extra golvyta att använda sig av.

Starkt och stabilt

Är du och ditt företag intresserade av att bygga ut golvytan för lagring, butik eller kontor så kan det vara en god idé att fundera över en entresol. Det finns flera olika alternativ där du snabbt och enkelt kan bygga en entresol som också blir stark och stabil. Tillräckligt för att du ska kunna placera en stor mängd material, personal eller kunder på ytan. 

Fördelen är att du kommer få en betydligt större golvyta att nyttja samtidigt som du inte får ökade hyreskostnader eller fastighetskostnader i stort. I motsats till att köpa större lokalytor så finns det mycket att spara genom att bygga en entresol, vad du än vill använda den ytan till. För det är alltid golvytan som kostar, inte ytorna på våningarna ovanför.  

Liten lokal med stor yta

Sättet att nyttja en entresol har kommit fram på grund av alla de lokaler som finns centralt och har en hög takhöjd. Kostnaderna för hyra eller inköp av lokaler i attraktiva områden kan vara mycket hög. För hög för att ibland kunna betala sig för lager, butiker, restauranger med mera. Genom att istället kunna använda sig av en lokal med rimlig hyra och kunna öka golvytan med en entresol, kan hyran per kvadratmeter plötsligt bli rimlig och möjlig att bekosta.