Installera bergvärme

​Sänk energikostnaderna genom att installera bergvärme

​Sänk energikostnaderna genom att installera bergvärme

editorial

Bergvärme är en grön och förnybar energikälla. Det kan låta märkligt, men bergvärme är egentligen solenergi som har lagrats djupt nere i marken, i berget. Genom att installera en bergvärmepump kan man ta tillvara på denna energi och använda den till att värma huset och varmvattnet. På så vis kan man kraftigt sänka sina energikostnader, men också få tillgång till massor av gratis energi. 

En bergvärmepump kan dessutom leverera massor av energi året om och påverkas inte alls av de kallare årstiderna. Det gör att det även kan löna sig för en bostadsrättsförening eller företag att installera bergvärme. Men för att få upp energin från berggrunden måste man också anlägga en energibrunn. 

Innan man kan börja borra måste man dock ansöka om tillstånd från miljökontoret i sin kommun. Det görs för att säkerställa att man borrar på rätt ställe och att grundvattnet inte tar skada. Men en energibrunnen får heller inte anläggas för nära en annan energibrunn eftersom de då kan ta ut varandra. Därför måste man också fråga sina grannar om de redan har installerat bergvärme. 

 

Installera bergvärme

 

Billigare bergvärmepump om man först renoverar fönstren

Har man tidigare värmt fastigheten med fjärrvärme eller olja är det enkelt att installera bergvärme eftersom man då kan använda samma element och inte behöver installera nya. Men det är aldrig bra att slösa på energi och innan man installerar bergvärme kan det vara bra att försöka sänka energikostnaderna. Man kan exempelvis tilläggsisolera eller renovera fönstren. Lyckas man sänka sitt behov av värme och varmvatten kan det innebära att man klarar sig med en något mindre och billigare bergvärmepump. 

Eftersom man också måste borra en energibrunn kostar det en hel del att installera bergvärme. Men trots det är det en investering som alltid betalar sig. Det blir lönsamt tack vare de kraftigt sänkta energikostnaderna, men också ett ökat värde på fastigheten