kundklubb

Öka lönsamheten med en kundklubb

Öka lönsamheten med en kundklubb

editorial

Visst är en faktor som pris viktigt när du ska handla i en butik. Kanske väldigt viktigt till och med. Men i det långa loppet tenderar priset att bli mindre relevant, så länge det är på rimliga nivåer förstås. Rabatter kan också vara ett bra sätt att locka kunder på, men det är också ganska kortsiktigt och koncentreras ofta till enskilda köp. Nej, vill en leverantör eller en butik ha verklig lojalitet från sina kunder är nog det bästa alternativet att istället starta en kundklubb.

Kundklubben är ett system. Det handlar om en genomtänkt och långsiktig plan för att öka lönsamheten. Genom kundens lojalitet förstås. Och för att få den där lojaliteten på sikt krävs som sagt mer än bara kampanjer eller tillfälliga rabatter.

Samla poäng

Det huvudsakliga syftet med en kundklubb är att kunden ska kunna samla poäng. Ju oftare kunden väljer dig, desto fler poäng tilldelas också kunden. Det gör att kunden kommer att välja just dig i det långa loppet, eftersom den vet att det också lönar sig i längden. Vilket leder till ökad merförsäljning för dig som leverantör och förmedlare av själva kundklubben. Man skulle kunna jämföra det med ett slags VIP-forum för kunderna som visar högst grad av lojalitet.

 

kundklubb

 

Anpassade belöningar

Det är klart, alla kunder är förstås olika. Vill man att sin kundklubb ska vara lönsam över tid kan inte förmånerna vara alldeles för generella. Många belöningar måste säkerligen dras ned på individnivå. Då förstår du själv att det naturligtvis krävs någon form av system för att lojalitetsbelöningarna ska kunna anpassas och faktiskt betyda någonting för kunden.

För om kunden bara belönas med erbjudanden och rabatter på produkter som den inte är intresserad av kommer den inte känna någon mening med medlemskapet. Och då är risken att lojaliteten går förlorad. Istället kanske den hamnar hos någon av dina konkurrenter.