begravningsbyrå

Dunkel syn i stundens smärta

Dunkel syn i stundens smärta

Vi har alla under den senaste tiden blivit påminda om hur bräcklig vår tillvaro är. Kanske har vi människor blivit lite bekväma, där vi sitter högst upp i näringskedjan?
Lite ironiskt är det därför att vi plötsligt sätts ur balans av en osynlig motståndare. Ett snabbt spridande virus som skapar oreda i vår organiserade civilisation. 

Hur hårt detta virus kommer att slå mot mänskligheten får vi kanske inte reda på förrän flera år efter att vi tagit oss igenom denna pandemi. Det vi vet är dock att de åtgärder som vi har vidtagit på många fronter ser ut att försätta världsekonomin i en kris, en kris av sällan skådat slag. När vi människor ändrar våra livsstils- och konsumtionsvanor så påverkas många av företagen, de små och lokala som stora och globala.
Samtidigt ser vi bevis på nya grepp från påhittiga entreprenörer. Saker som rimmar väl med att vi just nu lever isolerat och inte träffas lika ofta som tidigare.

Nu handlar det förstås inte bara om ekonomi. Det handlar även om liv. 
Alla dessa åtgärder görs ju trots allt för att bromsa in virusets spridning och minska antalen smittade – och därigenom avlidna. De känsliga grupperna i vårt samhälle behöver skyddas. Framför allt talar vi då om de som är äldre och/eller de som lider av flera underliggande sjukdomar.

Sanningen är ju dock att flera av oss kommer att behöva ta farväl av någon som vi älskar. Många av oss har redan gjort det. 
Vi kommer att bli tvungna att besöka en begravningsbyrå, så som https://www.xn--begravningsbyrmalm-iub85a.nu/. På Davidshalls begravningsbyrå kommer vi sedan att bestämma hur vi vill att avskedsceremonin för våra älskade ska gå tillväga.

Kanske är det en klen tröst för den som har mist någon – men vi kommer att gå stärkta ur detta. I allt som sker så är det ju nämligen så att livet både ger och tar, även om det är svårt att se i stundens smärta.