vattenrening norrtälje

Att ha rent dricksvatten är livsviktigt

Att ha rent dricksvatten är livsviktigt

Att kunna dricka vatten direkt ur kranen är en självklarhet för oss här i Norden. Oftast är våra hem anslutna till det kommunala vattennätet och då är det kommunen som ansvarar för att vattnet renas och är drickbart. Har man däremot en egen brunn måste man själv se till att regelbundet kontrollera vattnets kvalitet och rena det. Minst vart tredje år bör man kontrollera sitt vatten men har man små barn i hushållet rekommenderas det att man gör det oftare. När man analyserar dricksvatten letar man efter bakterier, mikroorganismer och kemiska ämnen som kan vara skadliga.

 

Ett vattenfilter renar vattnet från skadliga kemiska ämnen

Om ett provsvar skulle visa på att man har dåligt dricksvatten ska man så klart åtgärda det. Är problemet med dricksvattnet kemiskt behöver man installera ett filter som renar vattnet från de ämnen som hittats. Det kan exempelvis vara fluorid, bly, mangan, nitrit, uran, arsenik med flera. Det finns ofta lokala filterleverantörer i närheten av där man bor dit man kan vända sig, som exempelvis vattenrening norrtälje. De brukar kunna hjälpa till med rening av sjövatten så att det blir drickbart men även ta vattenprov och utföra analyser och service på vattenreningsfilter. 

 

 

Ta del av ROT-avdraget då ni köper vattenreningstjänster

Behöver man hjälp med vattenrening i Norrtälje är det bra att först begära in offerter och referenser från ett par olika filterleverantörer. Är det en enskild brunn som ska renas har man rätt att nyttja ROT-avdraget. Försäkra er även om att företaget lämnar en funktionsgaranti för att säkerställa att filtret verkligen löser problemet och inte skapar andra problem. Det kan vara bra att kolla upp företaget hos Skatteverket så att det inte finns några skulder eller göra en kreditupplysning. Skulle företaget senare gå i konkurs gäller inte garantin om vattenreningen inte fungerar tillfredsställande och skulle behöva reklameras.